Chèn Google talk vào blog

Add Google Talk to Blog
[FD's BlOg] - Đây là một tiện ích chát trực tuyến của Google, thông qua các tài khỏan Gmail. Việc chèn tiện ích này vào blog cũng không mấy phổ biến, đang rảnh nên mình post lên cho những ai cần nó.

Hình minh họa:

Thực hiện thủ thuật này rất đơn giản:

1. Vào blog của bạn


2. Tạo 1 widget HTML/Javascript


3. Dán code bên dưới vào, rồi save lại là xong.

Code
<iframe width="234" frameborder="0" src="http://talkgadget.google.com/talkgadget/client?fid=gtalk0&relay=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fifpc_relay" height="350">
</iframe>
<p style="margin:-8px 0">
<br/>
<center>
<a style="text-decoration:none;font-size:70%;" href="http://fandung.blogspot.com/2009/04/chen-google-talk-vao-blog.html">Add to your blog</a>
</center>
</p>


Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào Chèn Google talk vào blogQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh