Thông báo : Chào mừng Hòang Việt gia nhập BlOg FD

[FD's BlOg] - Từ ngày chính thức viết blog đến nay là đã gần 3 tháng, và BlOg FD đã có 1 số người biết tới. Và hôm nay, nhằm mở rộng hơn về lĩnh vực kiến thức, cũng như tăng cường số lượng bài post, BlOg FD chính thức kết nạp thành viên đầu tiên vào blog.Thành viên đầu tiên của BlOg FD sau quản trị FanDungHòang Việt. Blogger Hoàng Việt sẽ phụ trách mảng "Cách học tốt tiếng Anh" (Learning English), một mảng mới của blog FD mới được khởi tạo.

Và để tạo nên chất lượng bài viết, BlOg FD sẽ kết nạp thêm các thành viên mới chuyên về từng lĩnh vực, hy vọng được sự ủng hộ của mọi người.

Thay mặt BlOg FD, FanDung thông báo

Không có nhận xét nào Thông báo : Chào mừng Hòang Việt gia nhập BlOg FDQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh