Thông báo : Tạo thêm 2 khu vực mới cho BlOg FD

[FD's BlOg] - Nhằm tạo thuận lợi cho việc giải đáp thắc mắc cũng như trả lời các yêu cầu của mọi người, mình đã tạo thêm 2 khu vực mới cho Blog FD. Thứ nhất là khu vực "Yêu Cầu Thủ Thuật" thứ 2 là khu vực "Thắc mắc - Góp ý".

1. Khu vực "Yêu Cầu Thủ Thuật" :
- ở khu vực này các bạn có thể comment yêu cầu thủ thuật cho blogspot mà các bạn thích. Mình sẽ giúp đỡ các bạn thực hiện các thủ thuật đó nếu thủ thuật đó nằm trong khả năng của mình.

2. Khu vực "Thắc mắc - Góp ý" :
- Khu vực này là nơi mọi người có thể thắc mắc - góp ý về mọi thứ trong BlOg FD.

FanDung - BlOg FD Thông báo

Không có nhận xét nào Thông báo : Tạo thêm 2 khu vực mới cho BlOg FDQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh