Kỹ thuật tạo bóng đổ cho ảnh hoặc cho các khối nội dung

[FD's BlOg] - Tiếp theo bài "Chèn tiện ích vào header" ở bài này mình lại sử dụng lệnh position để tạo bóng đổ cho ảnh hoặc cho các khối văn bản. Làm cho ảnh hoặc vùng văn bản đó trở nên bắt mắt hơn. Thủ thuật để tạo bóng đổ trong bài này là ta sẽ tạo các background nằm dè lên nhau, và lệch nhau vài pixel, như thế sẽ tạo nên hiệu ứng bóng đổ.

Ví dụ ở đây mình sẽ dùng 3 class để tạo bóng. Class đầu tiên sẽ là màu nền chính, các class tiếp theo sẽ có màu nền nhạt dần vào lệch với class đầu tiên.

Ví dụ ta có đoạn code CSSHTML sau :

//Code CSS
<style type="text/css">
.shade1{
width:136px;
height:105px;
background-color:#e8e8e8;
}
.shade2{
position:relative;
width:136px;
height:105px;
background-color:#cbcbcb;
top:-3px;
left:-3px;
}
.shade3{
position:relative;
width:136px;
height:105px;
background-color:#a0a0a0;
top:-2px;
left:-2px;
}


</style>
//Code HTML
<div class="shade1">
<div class="shade2">
<div class="shade3">
Test for shadow - FD's BlOg
</div>
</div>
</div>


Kết quả hiển thị:

- Chú ý các code màu xanh, nếu ta thay đổi nó thành như bên dưới :

top:-6px;
left:-6px;
..
..
top:-5px;
left:-5px;

Ta sẽ có kết quả như sau:

- Nếu ta tăng giá trị trong các đoạn code màu xanh lên ta sẽ thấy rõ được thủ thuật.
- Để lớp màu của lớp bóng đổ này liên tục, bạn có thể tạo thêm nhiều class khác như shade4, shade5, ...
- Ngoài ra bạn có thể chọn hướng đổ bóng khác như:
+ Top, right :

top:-6px;
right:-6px;
..
..
top:-5px;
right:-5px;

ta sẽ có kết quả :

+ bottom, right :

bottom:-6px;
right:-6px;
..
..
bottom:-5px;
right:-5px;

ta sẽ có kết quả :

+ bottom, left :

bottom:-6px;
left:-6px;
..
..
bottom:-5px;
left:-5px;

ta sẽ có kết quả :


Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào Kỹ thuật tạo bóng đổ cho ảnh hoặc cho các khối nội dungQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh