Plugin Lightbox cho blogspot (Phần II)

Ở phần 1 mình đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng chung của plugin lightbox khi bạn muốn tạo 1 slide ảnh nào đó thì có thể tham khảo ở phần 1. Ở phần 2 này mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn thẳng nó vào bài viết, tức là mỗi khi bài viết có ảnh nào đó thì khi bạn nhấp vô ảnh thì nó sẽ tự động hiển thị lightbox ra. Các này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn dùng cách ở Phần 1 mình hướng dẫn.

Xem demo mình test trên blogspot : DEMO

Hình ảnh minh họa :


* Sau đây là cách thực hiện :
1. Vào bố cục
2. Vào chỉnh sửa code HTML
3. Nhấp chọn mở rộng mẫu tiện ích (Expand Widget Templates)
4. Chèn đọan code bên dưới vào trước dòng code </head> hoặc sau dòng ]]></b:skin>


<script src='http://data.fandung.com/blog/demo/jquery-lightbox/js/jquery.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://data.fandung.com/blog/demo/jquery-lightbox/js/b-jquery.lightbox-0.5.js' type='text/javascript'></script>
<link href='http://data.fandung.com/blog/demo/jquery-lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script type='text/javascript'>

$(function() {
$('#lightbox a[href$=.jpg]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.JPG]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.jpeg]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.JPEG]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.gif]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.GIF]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.bmp]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.BMP]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.png]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.PNG]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.tif]').lightBox();
$('#lightbox a[href$=.TIF]').lightBox();
});
</script>


- Ở phần 2 này có nhiều hàm gọi hơn ở phần 1 . Ở đây mình sử dụng hàm để gọi tất cả thẻ a trong link có các kí tự như “.png“, “.gif“, “.jpg“, … trong id lightbox. Tức là các link hình ảnh. Ở đây nó không phân biệt được chữ hoa chữ thường nên mình mới phải làm nhiều hàm gọi như vậy, và ở trên mình chỉ liệt kê 1 số đuôi ảnh thường dùng, nếu ai muốn đầy đủ thì cứ add thêm.

5. Sau khi chèn xong code ở bước 4, các bạn khoan save template lại, tiếp tục xuống dưới tìm đọan code như bên dưới :
<data:post.body/>

và thêm đọan code đánh dấu highlight như bên dưới :
<div id='lightbox'>

<data:post.body/>

</div>


Ở bước này mình ép cho tòan bộ phần nội dung của blog mang id là “lightbox” để đọan mã javascript trên có thể dễ dàng tìm đến các thẻ a trong bài viết.

6. Cuối cùng là save template lại.

Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào Plugin Lightbox cho blogspot (Phần II)QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh