ĐUA THUYỀN XÃ QUẢNG THÀNH


Đây là một hoạt động giải trí của Xã Quảng Thành nhằm mục đích vui chơi giải trí, qua đó tuyên truyền cổ động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Mọi tư liệu bài viết của xã Xin gởi về ĐÂY hoặc NICK CHAT cho Minh Phòng NN&PTNT để đăng tin bài.
Đồng thời, Minh đã tạo 01 Blog cho xã XEM TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào ĐUA THUYỀN XÃ QUẢNG THÀNHTop
Liên hệ Facebook với Minh