ĐUA THUYỀN XÃ QUẢNG THÀNH


Đây là một hoạt động giải trí của Xã Quảng Thành nhằm mục đích vui chơi giải trí, qua đó tuyên truyền cổ động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Mọi tư liệu bài viết của xã Xin gởi về ĐÂY hoặc NICK CHAT cho Minh Phòng NN&PTNT để đăng tin bài.
Đồng thời, Minh đã tạo 01 Blog cho xã XEM TẠI ĐÂY

Không có nhận xét nào ĐUA THUYỀN XÃ QUẢNG THÀNHQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh