Điều hướng blogspot theo chuẩn Google SEO 2010

Trong website hay webblog, thanh điều hướng cực kỳ quan trọng và hữu ích, với mục đích giúp người truy cập di chuyển từ trang này qua trang khác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Một số hướng dẫn dưới đây theo chuẩn Google SEO 2010 sẽ cho bạn biết làm thế nào để việc điều hướng trang web của bạn được dễ dàng hơn.

Điều hướng rất quan trọng đối với các công cụ tìm kiếm

Điều hướng trang web rất quan trọng trong việc giúp khách truy cập nhanh chóng tìm thấy nội dung mà họ muốn. Điều này cũng có thể giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nội dung mà người quản trị web cho là quan trọng. Mặc dù các kết quả tìm kiếm của Google được cung cấp ở cấp độ trang, Google cũng muốn biết trang đóng vai trò gì trong bức tranh lớn hơn của trang web.

Phát họa điều hướng dựa trên trang chủ

Tất cả các trang web đều có trang chủ hoặc trang "gốc", trang này thường là trang có tần suất truy cập nhiều nhất trên trang web và là nơi bắt đầu để điều hướng cho nhiều khách truy cập. Trừ trường hợp trang web của bạn chỉ có một số trang, bạn nên xem xét việc khách truy cập sẽ đi từ trang tổng quát (trang gốc của bạn) tới trang chứa nội dung cụ thể hơn như thế nào. Bạn có đủ trang về lĩnh vực chủ đề cụ thể để có thể tạo trang mô tả cho các trang liên quan này (ví dụ: trang gốc -> danh sách chủ đề liên quan -> chủ đề cụ thể) không? Bạn có hàng trăm sản phẩm khác nhau cần được phân loại theo nhiều trang danh mục và danh mục con không?

Đảm bảo sự thuận tiện hơn cho người dùng bằng cách sử dụng kiểu điều hướng breadcrumb

Breadcrumb là một hàng các liên kết bên trong ở đầu hoặc cuối trang cho phép khách truy cập nhanh chóng điều hướng trở lại phần trước hoặc trang gốc (1). Nhiều breadcrumb có trang tổng quát nhất (thường là trang gốc) là phần thứ nhất, bên trái là hầu hết liên kết và liệt kê các phần cụ thể hơn ở bên phải.(1) Các liên kết breadcrumb xuất hiện ở trang bài viết sâu hơn trên trang web của chúng tôi

Xem xét khả năng một phần URL của bạn bị xóa

Xem xét điều sẽ xảy ra khi người dùng xoá một phần URL của bạn - Một số người dùng có thể điều hướng trang web của bạn một cách kỳ quặc và bạn nên dự đoán điều này. Ví dụ: thay vì sử dụng các liên kết breadcrumb trên trang, người dùng có thể bỏ đi một phần URL với hy vọng tìm được nội dung tổng quát hơn. Người đó có thể đang truy cập http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/upcoming-baseball-card-shows.htm, nhưng sau đó nhập http://www.brandonsbaseballcards.com/news/2008/ vào thanh địa chỉ của trình duyệt và cho rằng điều đó sẽ giúp hiển thị tất cả tin tức từ năm 2008. Liệu trang web của bạn có được chuẩn bị để hiển thị trong tình huống này không hay nó sẽ hiển thị lỗi 404 (lỗi "không tìm thấy trang") với người dùng? Nếu di chuyển lên một cấp thư mục nữa http://www.brandonsbaseballcards.com/news/ thì sẽ thế nào?

Chuẩn bị 2 sơ đồ trang web, một cho người dùng và một cho các công cụ tìm kiếm

Sơ đồ trang web (viết thường) là trang đơn giản về trang web, hiển thị cấu trúc trang web và thường chứa danh sách phân tầng các trang trên trang web của bạn. Khách truy cập có thể truy cập trang này nếu họ gặp vấn đề khi tìm các trang trên trang web của bạn. Mặc dù các công cụ tìm kiếm cũng sẽ truy cập trang này, việc có phạm vi thu thập dữ liệu bao quát của trang web của bạn chủ yếu hướng tới những người khách truy cập.

Tệp Sơ đồ trang web XML (viết hoa) mà bạn có thể gửi thông qua Công cụ Quản trị Trang web của Google làm Google dễ dàng khám phá các trang trên trang web của bạn hơn. Sử dụng tệp Sơ đồ trang web cũng là cách thức (mặc dù không được đảm bảo) để báo cho Google biết phiên bản URL nào bạn muốn là URL chuẩn (ví dụ: http://brandonsbaseballcards.com/ hoặc http://www.brandonsbaseballcards.com/; thông tin thêm về tên miền ưa thích là gì). Google giúp tạo ra tập lệnh Trình tạo Sơ đồ Trang web nguồn mở để giúp bạn tạo ra tệp Sơ đồ trang web cho trang web của mình. Để tìm hiểu thêm về Sơ đồ trang web, Trung tâm Hỗ trợ Quản trị Trang web cung cấp hướng dẫn hữu ích tới các tệp Sơ đồ trang web.

Các biện pháp tốt cho điều hướng trang web

1. Tạo cấu trúc phân tầng trôi chảy một cách tự nhiên - Làm cho người dùng đi từ nội dung tổng quát đến nội dung cụ thể hơn mà họ muốn trên trang web của bạn càng dễ dàng càng tốt. Thêm các trang điều hướng khi hợp lý và hoạt động hiệu quả các trang này để đưa chúng vào cấu trúc liên kết bên trong của bạn. Bạn cần tránh:
  • Tạo mạng lưới liên kết điều hướng phức tạp, ví dụ: liên kết mọi trang trên trang web của bạn đến mọi trang khác
  • Nhiệt tình với việc chia cắt nội dung của bạn (cần hai mươi lần nhấp để đến được nội dung sâu)
2. Sử dụng hầu hết văn bản để điều hướng - Kiểm soát hầu hết điều hướng từ trang này sang trang khác trên trang web của bạn thông qua các liên kết văn bản làm cho các công cụ tìm kiếm dễ dàng thu thập dữ liệu và hiểu trang web của bạn hơn. Nhiều người dùng cũng ưa thích cách này hơn các cách khác, đặc biệt trên một số thiết bị có thể không thể xử lý Flash hay JavaScript. Bạn cần tránh:
  • Có điều hướng dựa trên toàn bộ các trình đơn thả xuống, hình ảnh, hoặc hình ảnh động (nhiều công cụ tìm kiếm, nhưng không phải tất cả, có thể khám phá các liên kết đó trên trang web, nhưng nếu người dùng có thể truy cập tất cả các trang trên trang web qua các liên kết văn bản thông thường, điều này sẽ cải tiến khả năng truy cập trang web của bạn, thông tin thêm về cách Google xử lý các tệp không phải văn bản)
3. Đặt trang sơ đồ trang web HTML trên trang web của bạn và sử dụng tệp Sơ đồ trang web XML - Trang sơ đồ trang web đơn giản cùng với các liên kết đến tất cả các trang hoặc các trang quan trọng nhất (nếu bạn có hàng trăm hoặc hàng nghìn) trên trang web của bạn có thể hữu ích. Tạo tệp Sơ đồ trang web XML cho trang web của bạn giúp đảm bảo cho các công cụ tìm kiếm khám phá các trang trên trang web của bạn. Bạn cần tránh:
  • Làm cho trang sơ đồ trang web HTML của bạn trở nên lỗi thời với các liên kết hỏng
  • Tạo sơ đồ trang web HTML chỉ liệt kê các trang mà không sắp xếp trang, ví dụ như theo chủ đề
4. Có trang 404 hữu ích - Người dùng đôi khi sẽ đi tới trang không tồn tại trên trang web của bạn, bằng cách truy cập liên kết hỏng hoặc nhập URL sai. Có trang 404 tuỳ chỉnh hướng dẫn tận tình người dùng quay trở lại trang đang hoạt động trên trang web của bạn có thể nâng cao đáng kể trải nghiệm của người dùng. Trang 404 của bạn có lẽ nên có liên kết quay lại trang gốc và cũng có thể cung cấp các liên kết đến nội dung phổ biến hoặc có liên quan trên trang web của bạn. Google cung cấp tiện tích con 404 mà bạn có thể nhúng vào trang 404 để tự động đưa nó vào với nhiều tính năng hữu ích. Bạn cũng có thể sử dụng Công cụ Quản trị Trang web của Google để tìm nguồn các URL gây ra lỗi "không tìm thấy". Bạn cần tránh:
  • Cho phép các trang 404 được lập chỉ mục trong các công cụ tìm kiếm (đảm bảo rằng máy chủ web của bạn được định cấu hình để hiển thị mã trạng thái HTTP 404 khi trang không tồn tại được yêu cầu)
  • Chỉ cung cấp thông báo mơ hồ như "Không tìm thấy", "404" hoặc không có trang 404 nào
  • Sử dụng thiết kế cho các trang 404 của bạn không thống nhất với phần còn lại của trang web.

Lý thuyết điều hướng trang web là như vậy theo chuẩn Google SEO 2010, vậy chúng ta có thể vận dụng cho blogspot như thế nào. Theo kinh nghiệm tích lũy được, mình có thể nêu ra hai vấn đề có thể áp dụng, đó là tạo thanh điều hướng breadcrumb và tạo sơ đồ site (sitemap) cho blogspot. Về thanh điều hướng, bạn có thể áp dụng thủ thuật liên quan đến breadcrumb. Để thanh điều hướng breadcrumb được nhất quán và thân thiện với SEO thì nên đặt một tên nhãn duy nhất cho mỗi bài viết để tránh sự phức tạp cho thanh điều hướng, đồng thời tránh sử dụng các hình ảnh trong thanh điều hướng.

Về sơ đồ site, bạn nên tạo một sitemap tại trang blogspot như Thủ thuật Blogger vậy. Nó giúp người dùng dễ tìm kiếm thông tin bao quát trên trang. Tiếp đến bạn cần submit một sitemap có dạng xml lên công cụ tìm kiếm để giúp việc đánh chỉ mục được nhanh chóng. Để làm điều này bạn hãy đăng nhập Google Webmaster Tools đến trang quản trị rồi thêm một sitemap cho trang blogspot của bạn dưới dạng như sau:Nếu số bài viết trên blogspot của bạn bắt đầu cao hơn con số 500 thì tiếp tục submit sitemap có dạng như sau:

/atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=500.

Không có nhận xét nào Điều hướng blogspot theo chuẩn Google SEO 2010QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh