xin chào các bạn .Sơ đồ Blog Minh,giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn tại đây
Xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí
Xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí
no image
Điểm sáng xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới tại Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Xây dựng nông thôn mới tại Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
no image
QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI.
no image
SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TAM NÔNG
no image
Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Top
Liên hệ Facebook với Minh