Xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí
Xã đầu tiên đạt 19 tiêu chí
no image
Điểm sáng xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới tại Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
Xây dựng nông thôn mới tại Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
no image
QUY ĐỊNH VIỆC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI.
no image
SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TAM NÔNG
no image
Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh