no image
Hồ sơ mua bảo hiểm y tế.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
no image
Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh