no image
Văn bản Người có công
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
no image
THÔNG TƯ số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
no image
Thông tư Số: 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2013
no image
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE, CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG
no image
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
no image
PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
no image
Trình tự thủ tục hành chính người có công
no image
Toàn văn Hiến pháp sửa đổi
no image
QUY ĐỊNH 181-QĐ/TW XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM
no image
Tài liệu hướng dẫn tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công
no image
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
no image
Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
no image
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
no image
HƯỚNG DẪN 09-HD/UBKTTW, NGÀY 06/6/2013 VỀ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 181
no image
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2013
no image
Tải văn bản về Người có công với cách mạng
no image
Danh sách liệt sĩ thuộc biên chế E33 (A57)
no image
Hướng dẫn triển khai Quyết định tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ
no image
NGHỊ ĐỊNH Số: 56/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH QUY ĐỊNH DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”
QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh