xin chào các bạn .Sơ đồ Blog Minh,giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn tại đây
no image
Văn bản Người có công
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2015
no image
THÔNG TƯ số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
no image
Thông tư Số: 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2013
no image
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG PHỤC HỒI SỨC KHỎE, CẤP PHƯƠNG TIỆN TRỢ GIÚP, DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG
no image
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Top
Liên hệ Facebook với Minh