no image
Hỗ trợ xây sửa nhà cho hộ gia đình có công
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
no image
Hồ sơ công tác Đảng
no image
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ
no image
NỘI DUNG SINH HOẠT CHI BỘ
no image
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
no image
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
no image
Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011
no image
Thủ tục hành chính người có công
no image
QUYẾT ĐỊNH SỐ 117/2007/QĐ-TTg NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG
no image
QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/TTG NGÀY 27 - 02 - 1996 VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở
no image
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ HỒ SƠ, LẬP HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
no image
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP
no image
Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ
no image
Lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng tính hưởng từ 1/5/2012
no image
Thủ tục hành chính
no image
Văn bản PL người có công
no image
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/2005/QĐ-TTG
QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh