Trắc nghiệm tiếng Anh 20.000 câu

đây là các chương trình (file EXE) với nhiều Level khác nhau (mỗi chương trình 500 câu) chạy trên máy tính, trắc nghiệm và chấm điểm trực tiếp.

Các bạn tải các file về một thư mục trên ổ cứng rồi chạy file .exe để chương trình tự giải nén và cài đặt.©
Level A file setupa.exe (2.580.962 byte) (500 câu)

file setupa2.exe (2.516.591 byte) (500 câu)

file setupa3.exe (2.518.833 byte) (500 câu)

file setupa4.exe (2.519.295 byte) (500 câu)

file setupa5.exe (2.509.946 byte) (500 câu)
Level B file setupb.exe (2.569.498 byte) (500 câu)

file setupb2.exe (2.526.070 byte) (500 câu)

file setupb3.exe (2.525.333 byte) (500 câu)

file setupb4.exe (2.525.669 byte) (500 câu)
 


Không có nhận xét nào Trắc nghiệm tiếng Anh 20.000 câuQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh