3500 câu trắc nghiệm tiếng anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông thứ ba trên thế giới và là ngôn ngữ bản địa của khoảng 500 triệu người . Tiếng Anh trở thành "ngôn ngữ phụ" quan trọng nhất và ngày càng được nhiều người học sử dụng. Nên việc học tiếng anh là cần thiết. Minh cung cấp các bạn tài liệu trắc nghiệm để học: trình độ A+B và C
để các bạn thi cử học rèn luyện thêm tiếng anh. Chúc các bạn học giỏi anh văn

1 nhận xét 3500 câu trắc nghiệm tiếng anhQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh