trò chơi: 6 con ếch nhảy

này nên mạn phép copy về đây để ... chơi!

Luật chơi:
- Click vào các con ếch để chúng nhảy
- Các con ếch không nhảy lùi
- Các con ếch hoặc nhảy tới hòn đá trống phía trước, hoặc nhảy qua đầu 1 con ếch khác màu khác và đáp xuống 1 hòn đá trống phía sau


Còn ai muốn copy flash này về blog thì đây là đoạn code:

<embed style="visibility: visible;" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/617/ech_quacau.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="320" width="610">
Nếu thích thì cũng có thể download nó về máy tính để chơi.

Không có nhận xét nào trò chơi: 6 con ếch nhảyQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh