Hướng dẫn triển khai Quyết định tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước ký ban hành Quyết định 1142/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ
Theo Quyết định, có 02 mức quà cho các đối tượng chính sách là 400.000 đồng và 200.000 đồng. Mức quà 400.000 đồng đối với:
1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
2. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;
4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà 200.000 đồng đối với:
1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống(bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.
2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ , chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);
3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);
4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngày 08 tháng 7 năm 2013, Cục Người có công có công văn 689/NCC-KHTC ớng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ

Tải Quyết định 1142/QĐ-CTN
Tải Công văn hướng dẫn

Không có nhận xét nào Hướng dẫn triển khai Quyết định tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh