Tài liệu hướng dẫn tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước.

Để triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015", Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn cả nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp  gửi các tài liệu liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn rà soát, gửi các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện.

Tải tài liệu liên quan:

1.
Công văn hướng dẫn rà soát
2. Biểu mẫu rà soát
3. Hướng dẫn điền mẫu rà soát
4. Mẫu phiếu tổng hợp
5. Công văn số 685/LĐTBXH-NCC ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tổng rà soát
6. Danh sách địa chỉ 63 chi nhánh viễn thông Viettel

2 nhận xét Tài liệu hướng dẫn tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có côngQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh