Cách cho hoặc không cho một đoạn CSS hoạt động trên IE

Trong quá trình thiết kế website hoặc webblog, việc chỉ cho một đoạn CSS nào đó hoạt động trên một hay tất cả các phiên bản Internet Explorer (IE) hoặc ẩn đoạn CSS đó không cho nó hoạt động trên các công cụ trình duyệt khác, đôi khi rất là cần thiết. Bài viết này hướng dẫn cụ thể từng trường hợp mà tác giả nhận thấy rất cần cho các blogger.

1. Trường hợp 1: Nếu bạn muốn ngăn chặn tất cả các phiên bản IE không nhìn thấy một đoạn CSS thì bạn sử dụng code như bên dưới. Trường hợp này xảy ra khi một đoạn thuộc tính CSS nào đó (ví dụ đoạn CSS A) không có tác dụng tốt, tức là nó làm cho một ID hay CLASS liên quan không hiển thị tốt trên các trình duyệt IE mà hiển thị tốt trên trình duyệt khác như Firefox, Chrome…

<!--[if !IE]>
-->
<style type="text/css">
Đoạn CSS A đặt ở đây
</style>
<!--
<![endif]-->

Theo chức năng đoạn code trên thì, các công cụ trình duyệt không phải IE (như Firefox) sẽ bỏ qua nội dung giữa dấu <!-- trên dòng 1 và dấu --> trên dòng 2. Chính dấu --> trên dòng 2 đóng phần chú thích ngay trước đoạn CSS đối với các trình duyệt không phải IE và cho phép các trình duyệt đó nhìn thấy đoạn CSS này. Việc mở lại phần chú thích ngay sau đoạn CSS sẽ ẩn đi phần còn lại của phần chú thích điều kiện đối với các trình duyệt không phải IE.

IE sẽ xử lý tất cả nội dung giữa <!--[if !IE]> trên dòng 1 và <![endif]--> trên dòng 7. Việc đặt dấu chấm than ! trước IE trong phần mở khai báo điều kiện sẽ cho các phiên bản trình duyệt IE biết để bỏ qua nội dung giữa <!--[if !IE]> trên dòng 1 và <![endif]--> trên dòng 7. Nếu lượt bỏ dấu chấm than ! trước IE sẽ cho tất cả các phiên bản IE xử lý nội dung bên trong phần khai báo điều kiện. Khi đó sẽ xảy ra trường hợp 2.

2. Trường hợp 2: Nếu bạn muốn đoạn CSS chỉ hoạt động đối với tất cả các phiên bản IE thì sử dụng cú pháp như sau:

<!--[if IE]>
<style type="text/css">
Đoạn CSS A đặt ở đây
</style>
<![endif]-->

Trường hợp này hay dùng khi bạn muốn Favicon trên blogspot hiển thị trên IE, bạn sẽ dùng code như thế này.

<!--[if IE]>
<link href='/favicon.ico' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'/>
<![endif]-->
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>

3. Trường hợp 3: Nếu bạn muốn đoạn CSS không hoạt động trên một phiên bản IE (ví dụ IE6) mà vẫn hoạt động trên tất cả các trình duyệt không phải IE thì sử dụng cú pháp như bên dưới.

<!--[if !IE 6]>
<style type="text/css">
Đoạn CSS A đặt ở đây
</style>
<![endif]-->

<!--[if !IE]>
-->
<style type="text/css">
Đoạn CSS A đặt ở đây
</style>
<!--
<![endif]-->

Hoặc muốn gọn hơn thì dùng thế này:

<!--[if !IE 6]>
-->
<style type="text/css">
Đoạn CSS A đặt ở đây
</style>
<!--
<![endif]-->

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy ít nhiều sự hữu ích từ thủ thuật này. :0)

Không có nhận xét nào Cách cho hoặc không cho một đoạn CSS hoạt động trên IEQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh