Menu dọc sổ ngang - Chỉ sử dụng CSS

CSS Menu Without Javascript
[FD's BlOg] - Thông thường các các menu có hiệu ứng sổ ngang(hoặc dọc) thường luôn luôn đi với 1 file javascript để tạo hiệu ứng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một dạng menu nữa, nhưng không sử dụng javascript.
Xem demo trực tiếp ở đây : http://data.fandung.com/css/cssmenu.html


Hình ảnh minh họa:

Đầu tiên ta sẽ chèn code CSS vào trong code template.
1. Đăng nhập blog
2. Vào bố cục
3. Vào chỉnh sửa code HTML
4. Chèn đọan code CSS vào sau dòng code <head>

<link href='http://data.fandung.com/css/flyout_h.css' media='all' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<!--[if lte IE 6]>
<link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="http://data.fandung.com/css/flyout_h_ie.css" />
<![endif]-->

- Bạn có thể download file CSS về và sửa theo ý mình rồi up lên host để lấy link. (xài host 110mb.com như của mình cũng được). Sở dĩ phải làm vậy là để thủ thuật có thể chạy trên IE. Mình đã test trường hợp thay các link CSS trên bằng code CSS trực tiếp, nhưng thủ thuật không chạy (ngay cả trên firefox), nếu bạn chèn thẳng code CSS vào mà không có dòng <!--[if lte IE 6]> {code CSS cho IE} <![endif]--> thì thủ thuật vẫn chạy được trên firefox, nhưng IE thì không. Vì thế tốt nhất nên xài link CSS gián tiếp kiểu này thì tốt hơn.

5. Save template.
6. Tạo 1 widget HTML/Javascript rồi dán code HTML bên dưới vào:

<div class="container">
<div class="menu">

<ul>
<li><a class="hide" href="#">Menu1</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="#">Menu1
<table><tr><td>
<![endif]-->

<ul>
<li><a href="#" >Submenu1.1</a></li>
<li><a href="#" >Submenu1.2</a></li>
<li><a href="#" >Submenu1.3</a></li>
</ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>

<li><a class="hide" href="#">Menu2</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="#">Menu2
<table><tr><td>
<![endif]-->

<ul>
<li><a href="#">SubMenu2.1</a></li>
<li><a href="#">SubMenu2.2</a></li>
<li><a href="#">SubMenu2.3</a></li>
</ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>

<li><a class="hide" href="#">Menu3</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="#">Menu3
<table><tr><td>
<![endif]-->

<ul>
<li><a href="#">SubMenu3.1</a></li>
<li><a href="#">SubMenu3.2</a></li>
<li><a href="#">SubMenu3.3</a></li>
</ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>

<li><a class="hide" href="#">Menu4</a>

<!--[if lte IE 6]>
<a href="#">Menu4
<table><tr><td>
<![endif]-->

<ul>
<li><a href="#">SubMenu4.1</a></li>
<li><a href="#">SubMenu4.2</a></li>
</ul>

<!--[if lte IE 6]>
</td></tr></table>
</a>
<![endif]-->

</li>

</ul>

</div>
</div>

- Thay kí tự "#" bằng liên kết của bạn.

Như vậy đã xong, chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào Menu dọc sổ ngang - Chỉ sử dụng CSSQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh