Jquery Slider Tin Tức - News Slider


Hẳn nhiều bạn cần slide này... mình đã phát triển phiên bản thumbail cho site phim. Nhưng gà CSS quá nên đắp chiếu, lấy silder của trang tin tức này cho các bạn dùng.Nói về jquery thì mình cũng chả rành lắm, đến từ jquery viết còn hay nhầm thì các bạn chắc cũng đoán được. Phần slider rip của gostep.info, các bạn có thể vào đó xem.

Xem DEMO

Mình cũng hơi buồn ngủ, các bạn setup luôn nhé.


CSS (Cái này cũng gà lắm, mọi người tự căn chỉnh nhé !)

<style>
ul#ticker {
    font: "Helvetica,Arial";
    height: 26px;
    overflow: hidden;
    text-align: right;
    color: red;
    font-size: 12px;
    line-height: 28px;
    background: #444;
}
ul#ticker strong,ul#ticker strong a {
    color: green;
    font-size: 10px;
    padding-right: 5px;
    text-transform: uppercase;
}
#ticker a {
    text-decoration: none;
}
ul#ticker a {
    color: white;
    text-decoration: none;
}
ul, li {
    list-style: none outside none;
}
ul#ticker .meta-comments a,.meta-sep,.meta-date{
    color: #777777;
}
</style>


Javascript

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://anhnc.googlecode.com/svn/trunk/p/news.js"></script>
<script src="/feeds/posts/default?max-results=12&amp;orderby=published&amp;alt=json-in-script&amp;callback=news"></script>


Phần numberposts (12) có thể unlimit nhé ;))

Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào Jquery Slider Tin Tức - News SliderTop
Liên hệ Facebook với Minh