Đưa Radio vào Blog của bạn (Yêu cầu)

Đáp ứng yêu cầu của giáo xứ phú giáo, trong nhưng ngày đầu năm này có lẽ anh Dũng cũng bận cho việc ... Va lung tung .. Không có thời gian chăm sóc blog được. Còn riêng mình cũng tung hoành khắp nơi, bận ăn, bận uống bù hết cả đầu. Đọc thấy yêu cầu này phù hợp với khả năng, giúp bạn một chút chút. ..

Maphim.Net | Xem phim Online, xem phim han, phim 47, tron boStyle CSS :

<style>
    .radio{padding-top: 5px; border: 1px dashed #cccccc; width: 430px; position: fixed; bottom: 20px; right: 0px;}
    li{list-style:none;float:left; margin-left: 10px; padding: 5px;}
    li:hover{background-color: #494949; box-shadow: 1px 0px 3px;}
    li:active{box-shadow: 2px 1px 3px;}
   
    li.p{margin-left:30px; color: green; box-shadow: 2px 0px 3px 1px;}
    li.p:hover{background:none;}
    li.p span{text-decoration:blink;}
   
    a{text-decoration:none; color: #888888; font-size: 12px;}
    #player{margin-top:20px;}
</style>

Đài của mình..
Maphim.Net | Xem phim Online, xem phim han, phim 47, tron bo

<div class="channel">
    <li><a href="javascript:radio('vov1')">VOV1</a></li>
    <li><a href="javascript:radio('vov2')">VOV2</a></li>
    <li><a href="javascript:radio('vov3')">VOV3</a></li>
    <li><a href="javascript:radio('vov4')">VOV4</a></li>
    <li><a href="javascript:radio('vov5')">VOV5</a></li>
    <li id="pl" class="p"></li>
</div>
    <div id="player">Radio23h - Blog Radio, chia sẻ xúc cảm cuộc sống</div>
</div>

JavaScript

<script>
function radio(channel){
    var data = '<embed width="430" height="24" flashvars="&amp;file='+channel+'.flv&amp;streamer=rtmp://123.30.50.46:8080/live&amp;skin=&amp;autostart=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" quality="high" name="mpl" id="mpl" style="undefined" src="http://player.longtailvideo.com/player5.9.swf" type="application/x-shockwave-flash">';
   
    document.getElementById("player").innerHTML = data;
    document.getElementById("pl").innerHTML = channel+" playing<span>...</span>";
    }
radio('vov3');   
</script>


radio('vov3') ==> là đài mặc định bạn chạy đầu tiên.

Chúc các bạn thành công !

Không có nhận xét nào Đưa Radio vào Blog của bạn (Yêu cầu)QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh