Đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”.Trình tự thực hiện
Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã nơi quản lý hồ sơ và hưởng trợ cấp.
            Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3. UBND cấp xã sẽ kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ và lập danh sách kèm theo giấy tờ trên gửi về Phòng Lao động–Thương binh và Xã hội cấp huyện.
Bước 4. Phòng Lao động–Thương binh và Xã hội cấp huyện kiểm tra, lập danh sách hồ sơ hợp lệ chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.
Bước 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, đối chiếu hồ sơ liệt sĩ,  lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công) để tổng hợp, trình cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. 
Bước 6. Bằng “Tổ quốc ghi công” được gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện để chuyển về UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho thân nhân liệt sỹ đến nhận Bằng “Tổ quốc ghi công” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.
Cách thực hiện
Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần
+ Đơn đề nghị (Mẫu TQ1).
Số lượng hồ sơ
01 (bộ).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
Thời hạn giải quyết
           Không quá 40 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền phải lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (trong đó UBND cấp xã 05 ngày làm việc, Phòng Lao động thương binh và Xã hội cấp huyện 05 ngày làm việc, Sở Lao động thương binh và Xã hội 30 ngày làm việc).
Đối tượng thực hiện
Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
          + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Kết quả thực hiện
Bằng “Tổ quốc ghi công” được cấp lại.
Lệ phí
Không.
Tên mẫu đơn tờ khai
Đơn đề nghị (Mẫu TQ1).
Tải mẫu đơn tại đây: Mẫu TQ1.
Yêu cầu thực hiện
Việc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” thực hiện đối với các trường hợp bằng “Tổ quốc ghi công” bị hư hỏng, rách nát, mối mọt hoặc thất lạc; không tiến hành cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” một cách đồng loạt.
Cơ sở pháp lý
+Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005;
+ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            + Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
            + Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Không có nhận xét nào Đề nghị cấp lại Bằng “ Tổ quốc ghi công”.QUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh