Văn bản Người có công

. Chính sách người có công
STT
Văn bản
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
1
29/2016/QĐ-TTg
Về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
05/07/2016
Hiệu lực:
20/08/2016
2
20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Về việc hướng dẫn giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóc học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
30/06/2016
Hiệu lực:
15/08/2016
3
22/2016/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh hưởng trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
29/06/2016
Hiệu lực:
15/08/2016
4
24/2016/QĐ-TTg
Về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
14/06/2016
Hiệu lực:
01/08/2016
5
138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
16/12/2015
Hiệu lực:
01/02/2016
6
62/2015/QĐ-TTg
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Làm và Căm-pu-chi-a
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
04/12/2015
Hiệu lực:
01/02/2016
7
49/2015/QĐ-TTg
Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
14/10/2015
Hiệu lực:
01/12/2015
8
36/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con đẻ của họ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
28/09/2015
Hiệu lực:
12/11/2015
9
20/2015/NĐ-CP
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
14/02/2015
Hiệu lực:
01/04/2015
10
45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH
Hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
25/11/2014
Hiệu lực:
01/02/2015
11
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
10/10/2014
Hiệu lực:
25/11/2014
12
17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
01/08/2014
Hiệu lực:
15/09/2014
13
16/2014/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
30/07/2014
Hiệu lực:
15/09/2014
14
66/2014/TTLT-BQP-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 6/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
13/06/2014
Hiệu lực:
01/08/2014
15
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
03/06/2014
Hiệu lực:
20/07/2014
16
214/2013/TT-BQP
Hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
07/12/2013
Hiệu lực:
21/01/2014
17
75/2013/QĐ-TTg
Quy định về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
06/12/2013
Hiệu lực:
01/02/2014
18
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP
Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
22/10/2013
Hiệu lực:
15/12/2013
19
57/2013/QĐ-TTg
Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Cam-pu-chi-a
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
14/10/2013
Hiệu lực:
01/01/2014
20
101/2013/NĐ-CP
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
04/09/2013
Hiệu lực:
20/10/2013
21
56/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “BMVNAH”
Chính phủ
Ban hành:
22/05/2013
Hiệu lực:
15/07/2013
22
05/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
15/05/2013
Hiệu lực:
01/07/2013
23
22/2013/QĐ-TTg
Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
26/04/2013
Hiệu lực:
15/06/2013
24
31/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
09/04/2013
Hiệu lực:
01/06/2013
25
05/2012/UBTVQH13
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Ủy ban TV quốc hội
Ban hành:
20/10/2012
Hiệu lực:
01/01/2013
26
102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/04/1975 có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
19/10/2012
Hiệu lực:
15/12/2012
27
04/2012/UBTVQH13
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ủy ban TV quốc hội
Ban hành:
16/07/2012
Hiệu lực:
01/09/2012

28
47/2012/NĐ-CP
Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
28/05/2012
Hiệu lực:
15/07/2012
Hết hiệu lực
29
08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/201/QĐ-TTg
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
16/04/2012
Hiệu lực:
01/06/2012
30
23/2012/NĐ-CP
Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/04/1975
Chính phủ
Ban hành:
03/04/2012
Hiệu lực:
19/05/2012
31
01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
05/01/2012
Hiệu lực:
01/03/2012
32
62/2011/QĐ-TTg
Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
09/11/2011
Hiệu lực:
01/01/2012
33
190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định 159/2006/NĐ-CP về thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
07/11/2011
Hiệu lực:
25/12/2011
34
538/NCC
Phúc đáp công văn số 244/GĐYK-TT của Viện giám định y khoa
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
28/06/2011
Hiệu lực:
28/06/2011
35
82/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 9/8/2010 của Liên bộ Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH, BTC ngày 9/8/2010
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
09/06/2011
Hiệu lực:
31/07/2011
36
501/LĐTBXH-NCC
Giải quyết chế độ chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến ở 10 xã huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
25/02/2011
Hiệu lực:
25/02/2011
37
29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quôc dân
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
15/11/2010
Hiệu lực:
01/01/2011
38
3984/LĐTBXH-NCC
Giải quyết chế độ chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến ở chiến trường C,K
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
12/11/2010
Hiệu lực:
12/11/2010
39
05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/08/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
08/11/2010
Hiệu lực:
23/12/2010
40
1286/SLĐTBXH-NCC
Hướng dẫn lập hồ sơ trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945 hy sinh, từ trần
Các cơ quan khác
Ban hành:
22/09/2010
Hiệu lực:
22/09/2010
41
25/2010/TTLT-BLĐTBXHBTC-BYT
Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 của liên bộ Lao động - TB&XH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
11/09/2010
Hiệu lực:
25/10/2010
42
53/2010/QĐ-TTg
Quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
20/08/2010
Hiệu lực:
15/10/2010
43
49/2010/NĐ-CP
Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015
Chính phủ
Ban hành:
14/05/2010
Hiệu lực:
01/07/2010
44
346/NCC
Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thủ tục giám định bệnh, tật đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH/Dioxin
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
12/05/2010
Hiệu lực:
12/05/2010
45
38/2010/QĐ-TTg
Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
06/05/2010
Hiệu lực:
01/07/2010
46
15/2010/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 và Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
20/04/2010
Hiệu lực:
05/06/2010
47
29/2010/NĐ-CP
Về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghĩ việc
Chính phủ
Ban hành:
25/03/2010
Hiệu lực:
10/05/2010
48
22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
02/03/2010
Hiệu lực:
17/04/2010
49
4329/LĐTBXH-NCC
Tăng cường chỉ đạo trong việc xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
13/11/2009
Hiệu lực:
13/11/2009
50
84r0/NCC
Một số vấn đề lưu ý khi lập hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
02/10/2009
Hiệu lực:
02/10/2009
51
839/NCC
Giám định y khoa đối với bệnh thần kinh ngoại biên, đái tháo đường type 2
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
02/10/2009
Hiệu lực:
02/10/2009
52
29/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
04/09/2009
Hiệu lực:
19/10/2009
53
30-HD/BTCTW
Hướng dẫn quy trình xét công nhận người hoạt động cách mạng trước 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1045 hy sinh, từ trần
BCH Trung ương
Ban hành:
12/08/2009
Hiệu lực:
12/08/2009
54
14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
18/05/2009
Hiệu lực:
03/07/2009
55
08/2009/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
07/04/2009
Hiệu lực:
22/05/2009
56
144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTG ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
27/11/2008
Hiệu lực:
12/12/2008
57
142/2008/QĐ-TTg
Về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
27/10/2008
Hiệu lực:
12/11/2008
58
89/2008/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
13/08/2008
Hiệu lực:
28/08/2008
59
09/2008/QĐ-BYT
Ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/DIOXIN
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
20/02/2008
Hiệu lực:
05/03/2008
60
21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
06/02/2008
Hiệu lực:
21/02/2008
61
01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sỹ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
29/01/2008
Hiệu lực:
15/02/2008
62
188/2007/QĐ-TTg
Sửa bổ sung quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
06/12/2007
Hiệu lực:
21/12/2007
63
25/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn, bổ sung việc thực hiện ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
15/11/2007
Hiệu lực:
30/11/2007
64
1058/TBLS&NCC
Hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
28/09/2007
Hiệu lực:
28/09/2007
65
10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu Chiến binh
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
25/07/2007
Hiệu lực:
10/08/2007
66
69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
16/04/2007
Hiệu lực:
01/05/2007
67
16/2007/NĐ-CP
Quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ
Chính phủ
Ban hành:
26/01/2007
Hiệu lực:
11/02/2007
68
17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT
Hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
21/11/2006
Hiệu lực:
06/12/2006
69
16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC
Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
20/11/2006
Hiệu lực:
05/12/2006
70
07/2006/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
26/07/2006
Hiệu lực:
11/08/2006
71
54/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ
Ban hành:
26/05/2006
Hiệu lực:
11/06/2006
72
191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
07/12/2005
Hiệu lực:
22/12/2005
73
290/2005/QĐ-TTg
Về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
08/11/2005
Hiệu lực:
23/11/2005
74
26/2005/PL-UBTVQH11
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Ủy ban TV quốc hội
Ban hành:
29/06/2005
Hiệu lực:
01/10/2005

2. Chính sách cải thiện nhà ở
STT
Văn bản
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Ngày/Trạng thái
1
98/2013/TT-BTC
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ
Ban hành:
27/04/2013
Hiệu lực:
10/09/2013
2
117/2007/QĐ-TTg
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
25/07/2007
Hiệu lực:
10/08/2007
3
118/TTg
Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
Thủ tướng Chính phủ
Ban hành:
27/02/1996
Hiệu lực:
01/01/1995

2 nhận xét Văn bản Người có công

 1. VIỆC LÀM VĂN PHÒNG QUẬN 7: PHỎNG VẤN TRƯỚC TẾT, QUA TẾT ĐI LÀM
  Công ty I VI cần tuyển các vị trí khối văn phòng:
  🌲Nhân viên kế hoạch : Lương 8-12 triệu
  🌲Nhân viên hành chính: Lương 8-12 triệu
  🌲Nhân viên tuyển dụng: Lương 10-12 triệu
  💟Thời gian làm việc: từ 8h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7)
  +Địa chỉ việc làm ở Sóc Trăng.
  💟Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, tháng 13, BHXH, BHYT…
  💟Yêu cầu: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, tiếng anh giao tiếp, nhanh nhẹn, cầu thị, thái độ nghiêm túc, chịu được áp lực công việc.

  Trả lờiXóaQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh