Hình ảnh Việt Nam xưaNghệ sĩ hát bội ở Sài Gòn năm 1866

Nghệ sĩ hát bội ở Sài Gòn năm 1866, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Công trường xây dựng phố Charner (1870), nay là đường Nguyễn Huệ

Công trường xây dựng phố Charner (1870), nay là đường Nguyễn Huệ, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ Đồng Xuân Tết 1896 (Bính Thân)

Chợ Đồng Xuân Tết 1896 (Bính Thân), Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Quang cảnh Hồ Gươm - Hà Nội năm 1896

Quang cảnh Hồ Gươm - Hà Nội năm 1896, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Quang cảnh Hồ Gươm và cầu Thê Húc - Hà Nội năm 1896

Quang cảnh Hồ Gươm và cầu Thê Húc - Hà Nội năm 1896, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Khai trương chạy thử tuyến tàu Hỏa đầu tiên ở Đông Dương, tuyến Sài Gòn- Mỹ Tho năm 1881

Khai trương chạy thử tuyến tàu Hỏa đầu tiên ở Đông Dương, tuyến Sài Gòn- Mỹ Tho năm 1881, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Làm thùng gánh nước, rổ rá bằng tre năm 1890

Làm thùng gánh nước, rổ rá bằng tre năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Lợn ỉn - lợn Móng Cái, ảnh chụp năm 1860

Lợn ỉn - lợn Móng Cái, ảnh chụp năm 1860, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một đám cưới ở Sài Gòn năm 1866

Một đám cưới ở Sài Gòn năm 1866, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một góc Đà Nẵng lúc quân Pháp mới đến, năm 1859

Một góc Đà Nẵng lúc quân Pháp mới đến, năm 1859, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

ột khẩu đại pháo của Pháp ở Vũng Tàu năm 1890, vẫn còn tới nay

Một khẩu đại pháo của Pháp ở Vũng Tàu năm 1890, vẫn còn tới nay, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội 1890

Một ngôi làng ở ngoại ô Hà Nội 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một ngôi nhà đặc trưng của vùng Sài gòn - Nam bộ thời xưa khoảng 1860

Một ngôi nhà đặc trưng của vùng Sài gòn - Nam bộ thời xưa khoảng 1860, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Lính võng quan đi công việc ở Huế năm 1890

Lính võng quan đi công việc ở Huế năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Các thợ xẻ đang xẻ những cây gỗ lớn ở một xưởng mộc tại Hà Nội năm 1890

Các thợ xẻ đang xẻ những cây gỗ lớn ở một xưởng mộc tại Hà Nội năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Đường Galliéni cặp bờ sông tại Mỹ Tho năm 1900

Đường Galliéni cặp bờ sông tại Mỹ Tho năm 1900, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Đường Galliéni cặp bờ sông tại Mỹ Tho năm 1900, hiện nay là đường Trưng Trắc, gần ngã 3 sông Bảo Định và sông Tiền (bến phà Tân Long), thành phố Mỹ Tho.

Nam kỳ, Mỹ Tho, đại lộ Bourdais năm 1950, hiện nay là đường Hùng Vương

Nam kỳ, Mỹ Tho, đại lộ Bourdais năm 1950, hiện nay là đường Hùng Vương, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Nấu nước chè xanh đem bán ở Hà Nội 1890

Nấu nước chè xanh đem bán ở Hà Nội 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bắc kỳ, các bà các cô làm nghề hàng xáo (mua thóc về xay giã thành gạo, cám bán kiếm lời) những năm 1890

Bắc kỳ, các bà các cô làm nghề hàng xáo (mua thóc về xay giã thành gạo, cám bán kiếm lời) những năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Nghề khảm trai mỹ nghệ ở Hà Nội cuối thế kỷ 19

Nghề khảm trai mỹ nghệ ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo ở Hà Nội cuối thế kỷ 19

Người cửu vạn đẩy xe cút kít chở gạo ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Người lái đò sông Đà năm 1925

Người lái đò sông Đà năm 1925, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người ăn xin ở Hà Nội trước một quán ăn cuối thế kỷ 19

Những người ăn xin ở Hà Nội trước một quán ăn cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người cửu vạn (chở thuê) lúc rỗi việc ở trên phố Hà Nội cuối thế kỷ 19

Những người cửu vạn (chở thuê) lúc rỗi việc ở trên phố Hà Nội cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người dân Thái đưa đoàn thám hiểm Pháp dọc sông Đà

Những người dân Thái đưa đoàn thám hiểm Pháp dọc sông Đà , Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người tham gia vụ Hà Thành đầu độc lính Pháp năm 1908

Những người tham gia vụ Hà Thành đầu độc lính Pháp năm 1908, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người tham gia vụ Hà Thành đầu độc lính Pháp do cụ Đề Thám và một số cai đội cùng đầu bếp trong lực lượng Pháp cầm đầu bị bắt giam trong ngục Hỏa Lò. Người ngồi thứ 6 từ phải qua là nữ - Bà Nguyễn Thị Ba (thường gọi là Chiêu Sáu theo tên chồng) chủ quán cơm nơi nghĩa quân họp bí mật, trong số này có 19 người bị án tử hình và 13 người bị bêu đầu vào năm 1908.

Gánh phở rong trên phố Hà Nội năm 1890

Gánh phở rong trên phố Hà Nội năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Quan Giám khảo Trần Sĩ Trác tại trường thi Nam Định (1897)

Quan Giám khảo Trần Sĩ Trác tại trường thi Nam Định (1897), Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Quan huyện và các nha lại tập trung trước phủ đường để nhận chiếu chỉ

Quan huyện và các nha lại tập trung trước phủ đường để nhận chiếu chỉ, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những tấm ảnh màu đầu tiên ở Hà Nội năm 1913, quan huyện và các nha lại đang tập trung trước phủ đường để nhận chiếu chỉ

Quan Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu và gia đình năm 1913

Quan Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu và gia đình năm 1913, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những tấm ảnh màu đầu tiên năm 1913, Quan Tổng đốc Hà Đông - Hoàng Trọng Phu và gia đình.

ận chuyển cho bưu điện năm1890

Vận chuyển cho bưu điện năm1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vua ban yến cho các sĩ tử thi đậu năm 1900

Vua ban yến cho các sĩ tử thi đậu năm 1900, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vũng Tàu đầu thế kỷ 20

Vũng Tàu đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Xa xa trên sườn Núi Lớn là Bạch Dinh

Xem xử chém phạm nhân bằng máy chém ở Hải Phòng năm 1890

Xem xử chém phạm nhân bằng máy chém ở Hải Phòng năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Đấu vật trong lễ hội làng, Hà Nội 1890

Đấu vật trong lễ hội làng, Hà Nội 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Những người chống Pháp bị đem ra xử án, Hà Nội năm 1890

Những người chống Pháp bị đem ra xử án, Hà Nội năm 1890, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tấm ảnh đầu tiên của Việt Nam - Đồn Hai Ở Đà Nẵng.  Ảnh do ông Jules Itier chụp ngày 31-05-1845 bằng máy Daguerreréotype, phát minh năm 1839. Phim là một tấm kim loại bằng đồng có tráng bạc.Một số ảnh cung đình Huế ghi là chụp năm 1835 - tức sớm hơn ảnh này 10 năm - có nghi ngờ nhưng không biết như thế nào vì chưa tra cứu và xác thực được

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Pháp xử chém những người đứng đầu vụ "Hà Thành đầu độc" năm 1908. Bên phải là cụ Hai Hiên (đầu bếp Hiên) người đã đầu độc 200 lính Pháp (nhưng chúng chỉ bị nôn mửa và bất tỉnh) cùng thêm 1 nội ứng trong thành đi xưng tội với cha xứ nên bị lộ - kế hoạch chiếm thành Hà Nội không thành công dẫn tới cụ và một số cai đội nội ứng bị bắt và phải chịu chém - nghĩa quân Đề Thám phục sẵn bên ngoài chờ pháo hiệu để tiếp ứng nhưng chờ hoài không thấy phải rút đi.

Đám liên quân Pháp - Tây Ban Nha trên tàu chiến tấn công Đà Nẵng năm 1859-1860

Đám liên quân Pháp - Tây Ban Nha trên tàu chiến tấn công Đà Nẵng năm 1859-1860, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sài Gòn những năm 1859 đến 1868, trước khi Pháp bắt đầu quy hoạch và xây dựng thành phố

Sài Gòn những năm 1859 đến 1868, trước khi Pháp bắt đầu quy hoạch và xây dựng thành phố, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) khoảng 13 tuổi, đứng sau là em họ Nguyễn Phúc Vĩnh Cẩn đang chuẩn bị sang Pháp học, khoảng năm 1926

Hoàng tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Đại sau này) khoảng 13 tuổi, đứng sau là em họ Nguyễn Phúc Vĩnh Cẩn đang chuẩn bị sang Pháp học, khoảng năm 1926, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Từ trái sang phải là 3 hoàng tử em của Vua Thành Thái: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm vào năm 1891

Từ trái sang phải là 3 hoàng tử em của Vua Thành Thái: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm vào năm 1891, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tàu vào bến cảng Sài Gòn năm 1868, vị trí chụp gần với ngã ba Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng hiện nay

Tàu vào bến cảng Sài Gòn năm 1868, vị trí chụp gần với ngã ba Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng hiện nay, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bưu điện Sài Gòn năm 1895

Bưu điện Sài Gòn năm 1895, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Người dân bản xứ Đà Nẵng năm 1859

Người dân bản xứ Đà Nẵng năm 1859, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một con rạch ở Rạch Giá cuối thế kỷ 19

Một con rạch ở Rạch Giá cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chiến thuyền Pháp và Tây Ban Nha cập cảng Sài Gòn năm 1868

Chiến thuyền Pháp và Tây Ban Nha cập cảng Sài Gòn năm 1868, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Ông Cao Xuân Dục, Tổng đốc Nam Định trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897

Ông Cao Xuân Dục, Tổng đốc Nam Định trong buổi lễ xướng danh kỳ thi Hương ở Nam Định năm 1897, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Ngự lâm quân triều Nguyễn cưỡi voi - khoảng thời vua Khải Định

Ngự lâm quân triều Nguyễn cưỡi voi - khoảng thời vua Khải Định, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Các vị chức sắc trong làng ở Sài Gòn, Nam kỳ, Việt Nam năm 1900

Các vị chức sắc trong làng ở Sài Gòn, Nam kỳ, Việt Nam năm 1900, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam Ảnh của Emile Gsell

Thêm 1 góc chụp Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), xa xa là nhà thờ Đức Bà lúc chưa có 2 đỉnh nhọn năm 1880.

Cửu vị thần công của thời Gia Long

Cửu vị thần công của thời Gia Long, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửu vị thần công của thời Gia Long đặt trước kinh thành Huế, khoảng năm 1880 - mang tính tượng trưng không dùng để chiến đấu. Tất cả chín khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân", sang đầu thế kỷ 20 thì được đem vào bên trong thành.Về sau, khi lâm cảnh "nước mất, nhà tan", có một nhà thơ đến viếng Cửu vị thần công và ngẫu tác bốn câu thơ rằng:
 "Cũng thì gan sắt, cũng da đồng,
Nằm giữ chi đây hỡi chín ông?
Nước lở, thành long khôn chống đỡ,
Mang danh "Thượng tướng" thẹn thùng không"

Cửa Đông thành Hà nội 1873

Cửa Đông thành Hà nội 1873, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửa Đông thành Hà nội 1873, quân Pháp của F.Garnier vừa chiếm xong, lấy súng thần công của cụ Nguyễn Tri Phương cắm xuống đất.

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một lá đơn kiện năm 1897

Một lá đơn kiện năm 1897, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cầu Bình Lợi năm 1910

Cầu Bình Lợi năm 1910, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ Bạc Liêu năm 1900

Chợ Bạc Liêu năm 1900, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905 , Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880

Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), năm 1880, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam Ảnh của Emile Gsell

Thêm 1 góc chụp Kinh Lớn (kênh Charner - đường Nguyễn Huệ hiện nay), xa xa là nhà thờ Đức Bà lúc chưa có 2 đỉnh nhọn năm 1880.

Cửu vị thần công của thời Gia Long

Cửu vị thần công của thời Gia Long, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửu vị thần công của thời Gia Long đặt trước kinh thành Huế, khoảng năm 1880 - mang tính tượng trưng không dùng để chiến đấu. Tất cả chín khẩu đều được phong "Thần Oai vô địch thượng tướng quân", sang đầu thế kỷ 20 thì được đem vào bên trong thành.Về sau, khi lâm cảnh "nước mất, nhà tan", có một nhà thơ đến viếng Cửu vị thần công và ngẫu tác bốn câu thơ rằng:
 "Cũng thì gan sắt, cũng da đồng,
Nằm giữ chi đây hỡi chín ông?
Nước lở, thành long khôn chống đỡ,
Mang danh "Thượng tướng" thẹn thùng không"

Cửa Đông thành Hà nội 1873

Cửa Đông thành Hà nội 1873, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cửa Đông thành Hà nội 1873, quân Pháp của F.Garnier vừa chiếm xong, lấy súng thần công của cụ Nguyễn Tri Phương cắm xuống đất.

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906

Nữ nghệ sĩ đàn tranh Sài Gòn sang Pháp biểu diễn ở Hội chợ thuộc địa Marseille năm 1906, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20

Phà Thủ Thiêm đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một lá đơn kiện năm 1897

Một lá đơn kiện năm 1897, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Cầu Bình Lợi năm 1910

Cầu Bình Lợi năm 1910, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ Bạc Liêu năm 1900

Chợ Bạc Liêu năm 1900, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905

Một góc Nam kỳ năm 1898-1905 , Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924

Sân bay Bạch Mai - Hà Nội năm 1924, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hà Nội, những người gánh tre đi bán, đầu thế kỷ 20

Hà Nội, những người gánh tre đi bán, đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hà Nội, những người gánh tre đi bán, đầu thế kỷ 20. Trong bộ sưu tập, hình ảnh này và chiếc xe cút kít 1 bánh gỗ rất phổ biến, gần như là hình ảnh đặc trưng của Bắc kỳ thời đó.

Thẻ công nhân của nhà máy dệt Nam Định

Thẻ công nhân của nhà máy dệt Nam Định, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Một gia đình người Hà Nội tiêu biểu với trang phục truyền thống - đầu thế kỷ 20

Một gia đình người Hà Nội tiêu biểu với trang phục truyền thống - đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tây Nam bộ đầu thế kỷ 20

Tây Nam bộ đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tây Nam bộ đầu thế kỷ 20. Ghi chú bên góc phải: Sampan à 2 rames (Xuồng ba lá 2 chèo). Sampan là tiếng Pháp phiên âm từ tiếng Hán: Tam bản - 3 miếng - 3 lá

Đường Paul Bert ở Hà Nội đầu thế kỷ 20 - phố Tràng Tiền hiện nay

Đường Paul Bert ở Hà Nội đầu thế kỷ 20 - phố Tràng Tiền hiện nay, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tòa Thị chính (Hôtel de Ville) thời Pháp khi mới xây xong (1898-1909)

Tòa Thị chính (Hôtel de Ville) thời Pháp khi mới xây xong (1898-1909), Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Tòa Thị chính (Hôtel de Ville) thời Pháp khi mới xây xong (1898-1909). Lúc đó tầng hai ngắn không chạy dài theo suốt chiều dài của tòa nhà. Thường gọi dân dã là Dinh Xã Tây, đến thời Mỹ là Tòa Đô Chánh Sài Gòn - xây thêm tầng 2 chạy dài hết chiều dài tòa nhà nhìn bề thế hơn, sau giải phóng là Trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh đến nay.

Hớt tóc và lấy ráy tai dạo ở Hà Nội cuối thế kỷ 19

Hớt tóc và lấy ráy tai dạo ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hớt tóc và lấy ráy tai dạo ở Hà Nội cuối thế kỷ 19, bên phải là 1 cụ lính khố xanh vừa ăn phở xong vừa đi vừa xỉa răng.

Nam kỳ - Vĩnh Long năm 1905 - Những người bán trái cây đang chờ ghe tới.

Nam kỳ - Vĩnh Long năm 1905 - Những người bán trái cây đang chờ ghe tới., Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Nam kỳ - một khúc sông khoảng từ 1898 đến 1905

Nam kỳ - một khúc sông khoảng từ 1898 đến 1905 , Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Nghệ sĩ Năm Phỉ hồi thơ ấu (1916) và thời hoàng kim (1936)

Nghệ sĩ Năm Phỉ hồi thơ ấu (1916) và thời hoàng kim (1936), Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Sài Gòn xưa - Chợ Tân Định năm 1940 (xây năm 1926) và hiện nay

Sài Gòn xưa - Chợ Tân Định năm 1940 (xây năm 1926) và hiện nay, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ Gò Công khoảng 1910 (xây năm 1898)

Chợ Gò Công khoảng 1910 (xây năm 1898) , Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời mới vào nghề năm 1957

Minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời mới vào nghề năm 1957, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Minh tinh Thẩm Thúy Hằng thời mới vào nghề năm 1957 - 17 tuổi (cô tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, biệt danh "Người đẹp Bình Dương" do cô đóng phim đó chứ cô không phải người Bình Dương).

Phụ nữ kéo ru lô cán đường ở Hải Phòng 1903

Phụ nữ kéo ru lô cán đường ở Hải Phòng 1903, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Có một câu hỏi đặt ra là tại sao phụ nữ lại phải làm công việc nặng nhọc này, có rất nhiều ý kiến đưa ra, có người bảo do tất cả nam giới đã bị bắt đi lính hết, do nam giới làm chuyện khác... Một giả thuyết hợp lý hơn là do sự tính toán của những tay cai thầu làm đường người Pháp,bởi vì lương trả cho phụ nữ bao giờ cũng thấp hơn nam giới, nam giới tiền công cao hơn nhưng khó sai bảo hơn đồng thời sự dẻo dai chịu cực chưa chắc đã bằng phụ nữ - công việc này không cần tốc độ mà chỉ cần bền bỉ.

Đường cái quan nối Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1900, tức là đường Nguyễn Trãi hiện nay.

Đường cái quan nối Sài Gòn và Chợ Lớn năm 1900, tức là đường Nguyễn Trãi hiện nay., Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam Ảnh: Émile Gsell. Tra cứu diễn giải: Huynh Seldom

1. Chợ Vải (chợ Bến Thành cũ) nằm bên bờ trái Kinh Chợ Vải hay Kinh Lớn (kinh Charner) ảnh chụp năm 1866 (xây năm 1860) - đường trước chợ là đường Rigault de Genouilly, vị trí này nay là kho bạc Nhà nước TpHCM .
2. Bờ phải - năm 1870, con đường bên bờ phải là đường Charner, đang thi công phố Charner.
3. Lấp kinh - nhập 2 đường 2 bên kinh để làm đại lộ Charner năm 1887 - hướng nhìn ra sông SG, có thể thấy cột buồm và ống khói tàu thủy ngoài sông SG.
4. Đại lộ Charner đã xong khoảng 1890, có đường tàu điện - nay là đại lộ Nguyễn Huệ - sau đó đập bỏ Chợ Vải (chợ cũ) để xây Chợ Mới ở vị trí khác (Chợ Bến Thành năm 1912), ảnh chụp hướng nhìn về tòa Thị Chính (UBND TP HCM hiện nay).

Lăng Cha Cả

Lăng Cha Cả, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

1. Ông Pigneau de Behaine còn gọi là ông Bá Đa Lộc (phiên âm Hán ngữ từ tên thánh Pedro (Pê đơ lô) hoặc ông Bi Nhu (phiên âm từ Pigneau), một giám mục người Pháp thân tín và được vua Gia Long trọng dụng, khi ông mất ở cửa Thị Nại - Quy Nhơn năm 1799, vua Gia Long tiếc thương đã cho đem thi hài về táng ở khu Vườn Xoài - Tân Sơn Nhứt (dân gọi là Lăng Cha Cả) - là giao lộ HoàngVăn Thụ - Cộng Hòa - Lê Văn Sỹ sau này). Nói thêm rằng tuy quý trọng ông Bá Đa Lộc nhưng vua Gia Long không theo Công giáo.
2. Lăng Cha Cả năm 1866.
3. Lăng Cha Cả năm 1867.
4. Lăng Cha Cả năm 1890.
5. Lăng Cha Cả năm 1960.
6. Lăng Cha Cả năm 1966.
7. Lăng Cha Cả hiện nay.

Bắc kỳ, những người đàn ông đánh bắt cá ngoài sông, năm 1909

Bắc kỳ, những người đàn ông đánh bắt cá ngoài sông, năm 1909, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bắc kỳ, những người đàn ông đánh bắt cá ngoài sông, năm 1909 (ảnh ghi chú Nam kỳ - Cochinchine là không đúng vì nón thúng và công cụ bắt cá của miền Bắc)

Hà Nội - Bến xe kéo tay (pousse pousse) đầu thế kỷ 20

Hà Nội - Bến xe kéo tay (pousse pousse) đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hiệp biện đại học sĩ - Quan Khâm sai - Chánh sứ Phan Thanh Giản 1863

Hiệp biện đại học sĩ - Quan Khâm sai - Chánh sứ Phan Thanh Giản 1863, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Hình chụp tại Paris nhân dịp ông dẫn đầu sứ bộ sang Pháp để xin chuộc đất.Quê ông làng Bảo Thạnh, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đậu cử nhân năm 1825, năm sau đậu tiến sĩ, ông là người đạt học vị cao nhất đầu tiên ở Nam Kỳ. Tính tình cương trực và thanh liêm, Phan Thanh Giản làm quan nhà Nguyễn qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và cũng từng bị giáng chức rồi lên chức nhiều phen.

hợ quê bán rau quả ở miền Bắc và miền Nam đầu thế kỷ 20

Chợ quê bán rau quả ở miền Bắc và miền Nam đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Đoàn sứ bộ An Nam sang Pháp xin chuộc đất (3 tỉnh miền Đông bị Pháp chiếm) năm 1863

Đoàn sứ bộ An Nam sang Pháp xin chuộc đất (3 tỉnh miền Đông bị Pháp chiếm) năm 1863, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam Ảnh: Emile Gsell

Đoàn sứ bộ An Nam sang Pháp xin chuộc đất (3 tỉnh miền Đông bị Pháp chiếm) năm 1863, Chánh sứ Phan Thanh Giản ngồi giữa, ảnh này bị thiếu một người quan trọng: Thông ngôn Trương Vĩnh Ký.

Bến nhà rồng 1882

Bến nhà rồng 1882, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Bến nhà rồng 1882 (Công ty vận tải đường biển của Pháp là Messageries Maritimes xây dựng vào năm 1863 dùng làm nơi bán vé tàu và nơi ở cho người quản lý)
, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

- Tòa nhà của thương gia Wang Tai (王太 - Vương Thái) đang xây năm 1867
- Tòa nhà Wang Tai những năm 1900
- Trụ sở Cục Hải quan Tp. HCM hiện nay

Vũng Tàu, Bạch Dinh năm 1910

Vũng Tàu, Bạch Dinh năm 1910, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vũng Tàu, Bạch Dinh năm 1910. Lúc này một phần Vũng Tàu có tên là Cap Saint Jacques (gồm 3 xã Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam), nghe ông bà xưa kể chuyện thường có nhắc tới "đi Cap", chính là đi Vũng Tàu chơi thời ấy.

Chợ cũ Vũng Tàu (tức Chợ Cap), năm 1909

Chợ cũ Vũng Tàu (tức Chợ Cap), năm 1909, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Chợ cũ Vũng Tàu (tức Chợ Cap), năm 1909. Bên dưới cái đồng hồ có ghi rõ Marché de Cap

Vũng Tàu (Cap Saint Jacques) - ảnh chụp 1 con đường đầu thế kỷ 20

Vũng Tàu (Cap Saint Jacques) - ảnh chụp 1 con đường đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Vũng Tàu (Cap Saint Jacques) - ảnh chụp 1 con đường đầu TK 20. Có một sự thú vị nhỏ là: Trong ảnh ghi chú bằng tiếng Pháp: Route de Tivann, chính là đường Thùy Vân ("Tivann" do Pháp phiên âm từ tiếng Việt: Thùy Vân mà tiếng Pháp chữ H bị câm nên chỉ còn lại Tivann. Trong một số ảnh khác thì Thùy Vân lại được phiên thành Ti-Ouan

Route du Pont de Binh Loi - Đường qua cầu Bình Lợi (cầu cũ) đầu thế kỷ 20

Route du Pont de Binh Loi - Đường qua cầu Bình Lợi (cầu cũ) đầu thế kỷ 20, Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

Route du Pont de Binh Loi - Đường qua cầu Bình Lợi (cầu cũ) đầu thế kỷ 20.

Sài Gòn, người dân vui chơi Tết Nguyên đán (Canh Tý) - năm 1900, trên đại lộ Charner (Nguyễn Huệ).

Sài Gòn, người dân vui chơi Tết Nguyên đán (Canh Tý) - năm 1900, trên đại lộ Charner (Nguyễn Huệ)., Việt nam xưa,Việt Nam thế kỷ 18,Ảnh cổ Việt Nam

   
   
   
   
   
   
   

3 nhận xét Hình ảnh Việt Nam xưa

 1. Biết nhiều về nước VN xưa của chúng ta

  Trả lờiXóa
 2. Thông tin rất bổ ích, tôi có một số thông tin liên quan hữu ích cho bạn dưới đây về thiết bị loa âm thanh. Với các mẫu âm loa kiểu dáng đa dạng, tính thẩm mỹ cao cùng tính năng vượt trội, giá thành phải chăng chắc chắn sẽ đem đến cho bạn sản phẩm có giá trị:
  loa hội trường
  Cục đẩy công suất
  Micro không dây
  loa âm trần

  Trả lờiXóa
 3. Sưu Tầm 9X Chuyên sưu tầm những tin hay có chọn lọc ^.^

  Trả lờiXóaQUÁN GỎI CÁ ĐỤC NHƯ LINH, GẦN TRƯỜNG CĐSP LONG TOÀN, THÀNH PHỐ BÀ RỊA!
Điện Thoại 0642.243.345 Hoặc 01255.320.435 Gặp Anh Linh / Địa Chỉ: 72H, Long Nguyên, Long Điền, BR-VT
Top
Liên hệ Facebook với Minh