xin chào các bạn .Sơ đồ Blog Minh,giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn tại đây

Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngược

Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.


Script chuyển trang do tác giả định trước địa chỉ & thời gian.
<DIV id=txt align=center></DIV>
<SCRIPT type=text/javascript>
var c=10;
var t;
var theDate = new Date();
s=theDate.getSeconds();
function ChangeUrl(site){
document.getElementById("txt").innerHTML='<FONT face="Tahoma">Trình duyệt sẽ tự động chuyển sang <b><font color=blue>'+site+'</font></b> trong vòng <b><font color=red>'+c+'</font></b> giây nữa.<br></Font>';
c-=1;
url=site;
t=setTimeout("ChangeUrl(url)",1000);
stopCount(c,url);
}
function stopCount(c,link){
if(c==-1)
{clearTimeout(t);
location.href=link;}
}
</SCRIPT>
<SCRIPT>
ChangeUrl('http://tranphucminh.blogspot.com');
</SCRIPT>

Không có nhận xét nào Script chuyển trang tự động kèm thông báo đếm ngượcTop
Liên hệ Facebook với Minh